Mamo, tato – pobaw się ze mną

zabawy integracyjne

Innowacja jest przeznaczona dla rodziców i ich dzieci z klas integracyjnych, którzy uczestniczą  w cyklu  popołudniowych, dodatkowych zajęć ruchowych.
W zajęciach mogą brać udział nie tylko rodzic z dzieckiem, ale także osoba dorosła bliska dziecku (np. opiekun, babcia, starsze rodzeństwo). 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystująca dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne, pozwala na rozszerzenie świadomości samego siebie i pogłębienie kontaktu z innymi ludźmi. Dziecko poprzez wspólne ćwiczenia z dorosłym nabiera poczucia pewności i zaufania do samego siebie, a także odkrywa, że kiedy zaufa dorosłemu i odda się w jego opiekę, może poczuć się bezpiecznie.

Zajęcia te sprawiają, że dzieci lepiej funkcjonują w grupie, ich kontakt z rówieśnikami polepsza się, a ich samoocena rośnie.

Dodaj komentarz