Nasz zespół

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Jurzyk – Polis

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Regina Grzeżułkowska

Sabina Gawlik

WYCHOWAWCY KLAS 1-3

Klasa 1a- Alicja Nieużyła

Klasa 1b – Małgorzata Marek, Violetta Żukowska

Klasa 1c – Elżbieta Baran, Lucyna Leśko

Klasa 2a – Elżbieta Wojtanowicz

Klasa 2b – Agnieszka Mikoluk, Beata Baczyńska

Klasa 3a – Barbara Banasiak – Łoś

Klasa 3b – Joanna Radko, Violetta Szczuka

WYCHOWAWCY KLAS 4-8

Klasa 4a- Agnieszka Garus – Saramak

Klasa 4b- Katarzyna Wątroba

Klasa 4c- Łukasz Gajewski

Klasa 5a – Grzegorz Baczyński

Klasa 5b – Ewa Dziendzioł

Klasa 5c – Anita Ciaputa

Klasa 6b – Sabina Gawlik

Klasa 6c – Piotr Osóbka

Klasa 6d – Anna Łuszczyńka

Klasa 7a – Janusz Blachucik

Klasa 7b – Justyna Piątkowska

Klasa 7c – Aleksandra Kamusella

PEDAGOG SZKOLNY

Magdalena Pogródko – Pelczar

PSYCHOLOG SZKOLNY

Małgorzata Kaduk

LOGOPEDA

Barbara Banasiak -Łoś

DORADCA ZAWODOWY

Beata Baczyńska

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Renata Spryńska

ŚWIETLICA SZKOLNA

Małgorzata Adamczyk

Katarzyna Jężak

Agnieszka Krzyk

Tatiana Lipska

Anna Nowacka

Renata Spryńska

JĘZYK POLSKI

Grzegorz Baczyński

Arkadiusz Barteczko

Aleksandra Wołkonowska -Białek

Ewa Mikita

Katarzyna Wątroba

JĘZYK ANGIELSKI

Grzegorz Barnuś

Janczak Tamara

Aleksandra Kamusella

Anna Łuszczyńska

JĘZYK NIEMIECKI

Sabina Gawlik

JĘZYK HISZPAŃSKI

Marzena Pierzchała

HISTORIA

Regina Grzeżułkowska

Katarzyna Jężak

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Violetta Żukowska

MATEMATYKA

Anita Ciaputa

Ewa Dziendzioł

Joanna Geaidy

PRZYRODA

Justyna Piątkowska

BIOLOGIA

Justyna Piątkowska

Violetta Żukowska

GEOGRAFIA

Agnieszka Garus – Saramak

Justyna Piątkowska

FIZYKA

Łukasz Gajewski

CHEMIA

Łukasz Gajewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Janusz Blachucik

Marcin Nurski

Piotr Osóbka

Paweł Serafinowicz

Tomasz Zioło

Wojciech Zyskowski

INFORMATYKA

Wojciech Jastrzębowski

Grzegorz Baczyński

TECHNIKA

Violetta Sałek

PLASTYKA

Violetta Sałek

MUZYKA

Sabina Gawlik

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Osóbka

RELIGIA

Zofia Bielawska

Joanna Rawska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Anna Indycka – Nowak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zofia Bielawska

Łukasz Gajewski

Violetta Szczuka

Joanna Rawska

Beata Szymańska – Kolasa

Grzegorz Baczyński

Aleksandra Kamusella

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Aleksandra Wołkonowska

Małgorzata Marek

Elżbieta Wojtanowicz

Violetta Żukowska

Katarzyna Wątroba