Rehabilitacja ruchowa

Celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie sprawności fizycznej i podniesienie komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Główne działy fizjoterapii wykorzystywane w pracy z uczniami : 


KINEZYTERAPIA

To terapia wykorzystująca ruch jako środek leczniczy. Kinezyterapia, jako jeden z elementów fizjoterapii uwzględnia indywidualną jak i grupową pracę terapeuty z osobą niepełnosprawną w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych, bądź niwelowania bólu. Głównymi sposobami pracy są ćwiczenia ruchowe zarówno czynne, bierne, prowadzone z pomocą terapeuty czy oddechowe. Terapeuta wykorzystuje terapię ruchem do odtworzenia: siły mięśniowej, zakresu ruchu, stabilizacji stawowej i korekcji postawy, prawidłowych wzorców ruchowych.MASAŻ LECZNICZY

Polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek najczęściej za pomocą rąk przy pomocy określonych technik wywierających na nie ucisk. Skutkiem takiego działania jest powstanie odczynu (miejscowego bądź ogólnego) w odpowiedzi na działający bodziec. Wyróżnia się wiele rodzajów masażu, które dopasowujemy zależnie od potrzeb np.: klasyczny, relaksacyjny, masaż limfatyczny. Korzyści, jakie przynosi masaż są wielorakie niemniej jednak od dłuższego już czasu przyjęło się łączyć tę formę terapii z innymi. Celem masażu jest pobudzenie krążenia obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji płynów tkankowych, a także przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia. Techniki wykonywane na mięśniach i stawach pozwalają głęboko i efektywnie rozluźnić zbyt napięte mięśnie.