CZYTANIE USKRZYDLA!!!

     Pod takim hasłem 21.03.2024 r. uczniowie klas I-III podsumowali działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W ramach programu uczniowie realizowali projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, w szczególności książek zakupionych z  otrzymanej dotacji.      Podczas prezentacji, obok makiety, plakatów i ilustracji, zobaczyliśmy inscenizację przygotowaną przez uczniów klasy 3b „Wielcy zobacz więcej

Projekt czytelniczy III B „Podróże z Lampo”

Inspiracją do realizacji projektu była lektura książki Romana Pisarskiegooraz wyjście do kina na film pt.: „ O psie , który jeździł koleją”.Ponieważ film nie był wierną adaptacją książki dzieci miały możliwośćdokonania analizy porównawczej. Uczniowie pracowali w grupach. Każdagrupa miała określone zadania. Efektem pracy są plakaty porównawcze,album „ Moja wymarzona podróż z psem Lampo oraz wspólnie zobacz więcej

Projekt „Mali detektywi”

W ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, klasa 2a realizowała projekt „Mali detektywi”. Dzieci czytały książki detektywistyczne, którymi bohaterami byli Lasse i Maja oraz Ignacy i Mela autorstwa Zofii Staniszewskiej, Marty Guzowskiej czy Martina Wilmarka. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności czytelnicze, zainteresowania związane z wyjaśnianiem tajemniczych zagadek przez małych detektywów oraz zdolności plastyczne. Każdy zobacz więcej