Biedronki

SZKOLNY ZESPÓŁ MUZYCZNY BIEDRONKI

Powstał wiele lat temu z inicjatywy pani Alicji Nieużyły. Na zajęciach dzieci poznają układy choreograficzne do piosenek wykazują aktywność, inicjatywę
i samodzielność. Rozwijają umiejętności pozytywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nabywają doświadczeń i odwagi do publicznych występów. Biedronki uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne, festyny i imprezy okolicznościowe na terenie miasta i gminy. Współudział w realizacji działań o charakterze kulturalnym pozwala rozwijać u dzieci talenty.