Pedagog szkolny

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  W 2023 / 2024 roku     
MAGDALENA POGRÓDKO – PELCZAR

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
 10:00 –15:008:00-13:00
 10:00 – 14:008:00-12:008:00– 12:00

PROGRAMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

   W roku szkolnym  2021/2022, od października w szkole będą  realizowane dwa  rekomendowane programy zdrowia psychicznego z Centrum Pozytywnej Edukacji –
 – w klasach drugich – „Przyjaciele Zippiego”.
 – w klasach piątych – „Apteczka pierszej pomocy emocjonalnej”.

Roczniki te, zostały wybrane na ten rok szkolny ze względu na trudny początek edukacji szkolnej  i niefortunne rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego związane długim okresem zdalnego nauczania w roku ubiegłym 2019/2020,ze względu na pandemię covid 19.

Drodzy Uczniowie,

 • jeśli chcielibyście opowiedzieć o swoich problemach lub radościach;
 • jeśli czujecie, że dzieje się coś złego, a Wy nie wiecie co robić,
 • jeśli nie wiecie jak pomóc sobie lub innym;
 • jeśli nie radzicie sobie z sytuacją konfliktową;
 • jeśli macie poczucie krzywdy;
 • jeśli , po prostu, potrzebujecie porozmawiać z życzliwym dorosłym;

zapraszam Was do pokoju nr 34 na II piętrze.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

jestem po to, by Państwa wspierać w Waszych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności poprzez :

 • koordynowanie pomocy psychologiczni – pedagogicznej;
 • diagnozowania środowiska uczniów w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspieranie Państwa działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • organizowania systemu opieki i pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
 • inicjowanie i projektowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • współpracę z Państwem oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz prawidłowego rozwoju i dobra dzieci;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych.


Możecie liczyć zawsze na :

 • dyskrecję
 • życzliwą uwagę
 • pomoc lub propozycję pomocy
 • skierowanie do właściwej instytucji pomocowej
   

W związku z długim okresem oczekiwania na pierwszą wizytę u psychologa czy u psychiatry dla dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej, proponujemy skorzystanie z ośrodków w Strzelcach Opolskich i Głubczycach, gdzie mogą być krótsze terminy oczekiwania.