Rekrutacja

OBOWIĄZKOWA REKRUTACJA INTERNETOWA DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2024/2025  

18.03.2024 R. O GODZ. 9.00 ZOSTANIE URUCHOMIONY ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO KLAS I                                 
 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE:
kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

PORTAL ZOSTANIE ZAMKNIĘTY 

W DNIU 15.04.2024 R.O GODZ. 15.00

Obowiązkowa rejestracja internetowa  oraz złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku (wymagany podpis obojga rodziców) do sekretariatu szkoły – od 18.03.2024 r. 

do 15.04.2024 r. Wniosek można wrzucić o każdej porze dnia do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.  

Wywieszenie w szkole  list dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych  do przyjęcia do szkoły – 13.05.2024 r. 

Dodatkowe, obowiązkowe potwierdzenie woli przez rodziców zapisania dziecka do szkoły (wydruk z systemu) oraz złożenie wydrukowanego i podpisanego druku   (wymagany podpis obojga rodziców) do sekretariatu szkoły – 

od 13.05.2024 r.  do 17.05.2024 r.

Druk można wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym.

Wywieszenie w szkole  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 20.05.2024 r. 

Obraz autorstwa brgfx na Freepik