Świetlica szkolna

Świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 do 16.00. Świetlica podzielona jest na dwa osobne pomieszczenia: świetlicę dużą – z dwoma dużymi salami i świetlicę małą – w której przebywają uczniowie klas pierwszych.

Ze stałej opieki świetlicowej korzystają przede wszystkim uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują oraz klas IV – VIII dojeżdżający z poza rejonu.Przebywają tu także uczniowie po skończonych lekcjach, oczekujący na obiad, oraz Ci którzy czekają na wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne. Wszystkie dzieci mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Oferta świetlicy jest bardzo ciekawa i różnorodna. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, orgiami, tanecznych, ruchowych, twórczego myślenia. W czasie zajęć dzieci uczą się, aktywnie działają i budują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Zajęcia prowadzone są także w małej salce gimnastycznej, w „Radosnej Szkole”, oraz gdy pogoda dopisuje na placu zabaw i boisku ORLIK.

Wychowankowie świetlicy uczestniczą w różnorodnych konkursach zarówno świetlicowych, jaki i wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. Dzieci uwrażliwiane są na potrzeby drugiego człowieka, biorąc aktywny udział w akcjach charytatywnych np. Akcja nakrętka, Góra Złota. Współpracujemy przy okazji szkolnych Kiermaszów i zbiórek na rzecz osób potrzebujących. Dzieci spędzają czas w świetlicy w sposób aktywny, radosny i twórczy.