PÓŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE – ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Informujemy, że karty półkolonijne można odebrać w szkole, wydrukować ze strony szkoły  i przynieść do sekretariatu (godz. 8.00 – 14.30)  lub zeskanować i wysłać. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nie będą przyjmowane dzieci, które dopiero od września rozpoczną naukę w klasie I oraz dzieci, które nie są mieszkańcami naszej gminy, które przyjechały do Kędzierzyna – Koźla na wakacje lub z gmin sąsiednich.
Zapraszamy!

Karta półkolonii -część I

Karta półkolonii -część II

Dodaj komentarz