„Przejmij stery w drodze do kariery”

PRZEWODNIK dla uczniów i rodziców „Przejmij stery w drodze do kariery”, jest ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok szkolny 20213/2024.

Przewodnik ma pomóc uczniom w pokonaniu trudność z podjęciem decyzji edukacyjno-zawodowych i odpowiedzieć sobie na pytania co się chce dalej w życiu robić i kim zostać, a potem wracając do teraźniejszości, już tu i teraz postanowić do jakiej pójść szkoły, która najlepiej przygotuje nas do osiągniecia zawodowych celów i pozwoli na realizację zaplanowanej ścieżki własnej kariery.

admin (76)

Dodaj komentarz