PROJEKT CZYTELNICZY W 1A

W ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, klasa1a realizowała projekt „Koncert dla zwierząt z Leśnej Górki”. Dzieci zapoznały się z treścią książki „WIOSNA W KLINICE MAŁYCH ZWIERZĄT W LEŚNEJ GÓRCE”, której autorem jest Tomasz Szwed.

        Realizując cele projektu, uczniowie rozwijali swoje zainteresowania plastyczne, pracując w grupach. Każda grupa wybrała mieszkańca Leśnej Górki i wykonała ciekawą pracę według własnego pomysłu, w atmosferze radości tworzenia.

         Do realizacji projektu włączyliśmy również aktywność muzyczną, tworząc instrumentację piosenki „Myszka Mereżka”. 

         Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Obecnie przygotowujemy się do prezentacji wykonanych zadań.

Dodaj komentarz