Projekt czytelniczy III B „Podróże z Lampo”Inspiracją do realizacji projektu była lektura książki Romana Pisarskiego
oraz wyjście do kina na film pt.: „ O psie , który jeździł koleją”.
Ponieważ film nie był wierną adaptacją książki dzieci miały możliwość
dokonania analizy porównawczej. Uczniowie pracowali w grupach. Każda
grupa miała określone zadania. Efektem pracy są plakaty porównawcze,
album „ Moja wymarzona podróż z psem Lampo oraz wspólnie wykonana
makieta stacji Marittima.
Dzieci były bardzo zaangażowane w realizację projektu. Rozwijały
umiejętności wnioskowania, redagowania opisu, pisania opowiadania oraz
nauczyły się współdziałania w grupie i wyszukiwania potrzebnych
informacji.

Dodaj komentarz