PLUM – Poradnia dla Dzieci i Młodzieży

Przy WOTUiW w Opolu działa PLUM – to skrótowa nazwa Poradni dla Dzieci i Młodzieży przyjęta przez Zespół TerapeutycznyProwadzona w tym miejscu jest:

 •  psychoterapia indywidualna,
 •  psychoterapia rodzinna,
 •  psychoterapia grupowa,
 •  terapia uzależnień,
 •  konsultacje oraz leczenie psychiatryczne,
 •  psychoedukacja,
 •  zajęcia warsztatowe.

Zaprasza do kontaktu m.in. osoby:

 • używające problemowo substancji psychoaktywnych,
 • z problemem szkodliwego eksperymentowania,
 • z problemem nadmiernego używania substancji bądź czynności (m.in. Internet, komputer, telefon, gry, hazard),
 • będące członkami rodzin/posiadające w bliskim otoczeniu osoby z problemem uzależnienia/nadużywania,
 • posiadające w historii rodziny obciążenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych/DDA/DDD.

Świadczeń udzielane są bezpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ) wobec osób uczących się do 21 r.ż. (maksymalny etap nauki to szkoła ponadpodstawowa) oraz ich rodzin/bliskiego otoczenia

Obecnie prowadzone są konsultacje do następujących procesów grupowych:

– grupy terapeutyczno-rozwojowej dla osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych w wieku od 15 do 18 r.ż.,

– grupy warsztatowej dla osób w wieku od 12 do 14 r.ż,

– grupy w ramach programu FRED – jest to program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.

Planowane jest także otwarcie grupy wspierająco-psychoedukacyjnej dla rodziców.

admin (95)

Dodaj komentarz