Z przyrodą na TY

Innowacja została opracowana zgodnie zobowiązująca podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z przyrodą. Przeznaczona jest dla uczniów klasy III d. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wycieczki oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Aby zaspokoić ciekawość poznawczą dzieci zajęcia wzbogacimy o wycieczki,uprawę ziół i prostych warzyw,współpracę ze schroniskiem dla zwierząt.

Realizując innowację mamy nadzieję zainteresować dzieci obserwacją świata i zachęcić do dbania o naszą planetę

 Zorganizowanieciekawych zajęć z edukacji społeczno-przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów wzbogaci także ofertę edukacyjną

szkoły.

Dodaj komentarz