Półkolonie letnie

Już niedługo rozpoczynamy półkolonie letnie. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie kart półkolonijnych, które znajdują się na stronie szkoły i w sekretariacie PSP 11 oraz złożenie ich osobiście do dnia 16 czerwca 2023.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci klas I-III obojga rodziców pracujących. Nie będą przyjmowane dzieci, które idą dopiero do klasy pierwszej oraz te, które przyjechały do K-K na wakacje. 
Termin składania kart – do 16.06.2023
Informacja o przyjęciu pojawi się na stronie szkoły 19.06.2023.

Karta półkolonii -część I

Karta półkolonii -część II

admin (95)

Dodaj komentarz