ROŚNIJ ZDROWO

Innowacja kulinarna Rośnij zdrowo! prowadzona jest w klasie integracyjnej 1b. Zaplanowana jest na 3 lata.W każdym roku doskonalone będą nowe umiejętności dostosowane do wieku i wiedzy uczniów.

Innowacja oparta jest zarówno o zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W trakcie jej trwania odbywają się:

– warsztaty kulinarne,

– gry i zabawy uwzględniające treści o prawidłowym odżywianiu i  zdrowym stylu życia,

– wyjazdy do miejsc powstawania podstawowych produktów spożywczych,

– imprezy klasowe promujące zasady zdrowego odżywiania,

– spotkania z rodzicami w celu wspierania ich w temacie zdrowego odżywiania.