zobacz też:

Świetlica szkolna

FANPAGE ŚWIETLICY SZKOLNEJ "TĘCZA" 

Świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 do 16.00. Świetlica podzielona jest na dwa osobne pomieszczenia: świetlicę dużą – z dwoma dużymi salami i świetlicę małą – w której przebywają uczniowie klas pierwszych.

Ze stałej opieki świetlicowej korzystają przede wszystkim uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują oraz klas IV - VI dojeżdżający z poza rejonu.Przebywają tu także uczniowie po skończonych lekcjach, oczekujący na obiad, oraz Ci którzy czekają na wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne. Wszystkie dzieci mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Oferta świetlicy jest bardzo ciekawa i różnorodna. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, orgiami, tanecznych, ruchowych, twórczego myślenia. W czasie zajęć dzieci uczą się, aktywnie działają i budują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Zajęcia prowadzone są także w małej salce gimnastycznej, w „Radosnej Szkole”, oraz gdy pogoda dopisuje na placu zabaw i boisku ORLIK.

Wychowankowie świetlicy uczestniczą w różnorodnych konkursach zarówno świetlicowych, jaki i wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. Dzieci uwrażliwiane są na potrzeby drugiego człowieka, biorąc aktywny udział w akcjach charytatywnych np. Akcja nakrętka, Góra Złota. Współpracujemy przy okazji szkolnych Kiermaszów i zbiórek na rzecz osób potrzebujących. Dzieci spędzają czas w świetlicy w sposób aktywny, radosny i twórczy.

ŚWIETLICOWE KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 • Kółko plastyczne 
 • Klub gier planszowych
 • Origami i inne papierowe cuda
 • "Kodowanie na dywanie" - w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Uczymy Dzieci Programować

W tym roku szkolnym w  świetlicy realizowane są cztery innowacje pedagogiczne:

 • "Mali odkrywcy" - innowacja pozwalająca dzieciom odkrywanie praw fizyki i chemii poprzez  metodę doświadczeń.
 • "Przygoda świetliczaka z kodowaniem i programowaniem" 
 • "Amore pomidore" - kuchnia włoska 
 • "Dzieci na wietrze" - edukacja leśna. 
 • "Happy Hours" - innowacja utrwalająca i rozszerzająca wiadomości z języka angielskiego.
   

Przy naszej szkole działa również Świetlica Środowiskowo - Socjoterapeutyczna „Krokus” działająca w godzinach od 15.00 do 19.00.

Dzieci szkolne mogą także korzystać ze stołówki szkolnej znajdującej się przy świetlicy. Obiady wydawane są: 11.30 - zupa klasy 1 - 3,12.25 - drugie dnie klasy 1 - 3, 13.25 - klasy 4 - 6, 14.25 - klasy 7-8.

W roku szkolnym 2019/ 2020 w świetlicy pracują wychowawcy:

mgr Tatiana Lipska - kierownik

mgr Agnieszka Krzyk

mgr Anna Nowacka

mgr Anna Indycka - Nowak

mgr Karolina Fiałkowska