Pedagog szkolny

 

                         GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  W 2021 / 2022 roku –      
                                      MAGDALENA POGRÓDKO – PELCZAR 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.8:00 – 9:00

2B - Zippi-program profilaktyki zdrowia psychicznego

 

5C - Apteczka-program profilatyki zdrowia psychicznego

2B - Zippi-program profilaktyki zdrowia psychicznego

 

2.9:00 - 10:00

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog 

3.10:00 - 11:00

 5B - Apteczka-program profilatyki zdrowia psychicznego

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog

4.11:00 - 12:00

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog

5.12:00 - 13:00

Pedagog

 

Pedagog

 Pedagog

 

 

 

 

 

Konsultacja – 1godz/ tygodzień

 

Spotkanie indywidualne -  1godzina x w tygodniu zgodnie z umową z rodzicemPROGRAMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

   W roku szkolnym  2021/2022, od października w szkole będą  realizowane dwa  rekomendowane programy zdrowia psychicznego z Centrum Pozytywnej Edukacji -
 - w klasach drugich - „Przyjaciele Zippiego”.
 - w klasach piątych - „Apteczka pierszej pomocy emocjonalnej”.

Roczniki te, zostały wybrane na ten rok szkolny ze względu na trudny początek edukacji szkolnej  i niefortunne rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego związane długim okresem zdalnego nauczania w roku ubiegłym 2019/2020,ze względu na pandemię covid 19.

 


Drodzy Uczniowie,

 

 

 • jeśli chcielibyście opowiedzieć o swoich problemach lub radościach;
 • jeśli czujecie, że dzieje się coś złego, a Wy nie wiecie co robić,
 • jeśli nie wiecie jak pomóc sobie lub innym;
 • jeśli nie radzicie sobie z sytuacją konfliktową;
 • jeśli macie poczucie krzywdy;
 • jeśli , po prostu, potrzebujecie porozmawiać z życzliwym dorosłym;

zapraszam Was do pokoju nr 34 na II piętrze.

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

jestem po to, by Państwa wspierać w Waszych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności poprzez :

 • koordynowanie pomocy psychologiczni – pedagogicznej;
 • diagnozowania środowiska uczniów w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspieranie Państwa działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • organizowania systemu opieki i pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
 • inicjowanie i projektowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • współpracę z Państwem oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz prawidłowego rozwoju i dobra dzieci;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych.


Możecie liczyć zawsze na :

 • dyskrecję
 • życzliwą uwagę
 • pomoc lub propozycję pomocy
 • skierowanie do właściwej instytucji pomocowej
   

Przydatne materiały:

 1. Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów
 2. Ulotka kampanii  Potrafię się zatrzymać
 3. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - ulotka