Pedagog szkolny

 

                      
                                   

 GODZINY       PRACY     PEDAGOGA  SZKOLNEGO  2022 / 2023      

MAGDALENA POGRÓDKO – PELCZAR  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 8:00 –12:00

10:00-15:00
15:00-16:00 - GD

 10:00 – 15:00

8:00-12:00

8:00– 12:00

 

         

PROGRAMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

   W roku szkolnym  2021/2022, od października w szkole będą  realizowane dwa  rekomendowane programy zdrowia psychicznego z Centrum Pozytywnej Edukacji -
 - w klasach drugich - „Przyjaciele Zippiego”.
 - w klasach piątych - „Apteczka pierszej pomocy emocjonalnej”.

Roczniki te, zostały wybrane na ten rok szkolny ze względu na trudny początek edukacji szkolnej  i niefortunne rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego związane długim okresem zdalnego nauczania w roku ubiegłym 2019/2020,ze względu na pandemię covid 19.

 


Drodzy Uczniowie,

 

 

 • jeśli chcielibyście opowiedzieć o swoich problemach lub radościach;
 • jeśli czujecie, że dzieje się coś złego, a Wy nie wiecie co robić,
 • jeśli nie wiecie jak pomóc sobie lub innym;
 • jeśli nie radzicie sobie z sytuacją konfliktową;
 • jeśli macie poczucie krzywdy;
 • jeśli , po prostu, potrzebujecie porozmawiać z życzliwym dorosłym;

zapraszam Was do pokoju nr 34 na II piętrze.


Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

jestem po to, by Państwa wspierać w Waszych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności poprzez :

 • koordynowanie pomocy psychologiczni – pedagogicznej;
 • diagnozowania środowiska uczniów w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspieranie Państwa działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • organizowania systemu opieki i pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
 • inicjowanie i projektowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • współpracę z Państwem oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz prawidłowego rozwoju i dobra dzieci;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych.


Możecie liczyć zawsze na :

 • dyskrecję
 • życzliwą uwagę
 • pomoc lub propozycję pomocy
 • skierowanie do właściwej instytucji pomocowej

 

 

W Kędzierzynie- Koźlu rozpoczyna działalność Poradnia Suicydologiczna.

Znajdą  w niej wsparcie  osoby w każdym wieku, w przypadkach myśli samobójczych  i samookaleczeń  oraz po  próbach  samobójczych.
Często sami nie potrafimy pomóc naszym bliskim, a zwłaszcza dzieciom w okresie dorastania.
W tej Poradni zaopiekują się, wskażą Państwu możliwości pomocy, doświadczone specjalistki – psycholożki i terapeutki.
Świadczona pomoc psychologiczna jest bezpłatna.
 

Poradnia Suicydologiczna nr 5 

przy Prywatnym Gabinecie Psychologicznym

Aleja Jana Pawła II 36 p. 8, 47-220 Kędzierzyn–Koźle

tel. do rejestracji – 606 335 147 i 606 954 641

Kierownik Poradni: Katarzyna Bielańska

Pacjentów przyjmują: Katarzyna Bielańska i Urszula Strzelczyk- Raduli

 


Przydatne materiały:

 1. Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów
 2. Ulotka kampanii  Potrafię się zatrzymać
 3. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - ulotka
 4. Dzieci w wirtualnej sieci
 5. Nastolatki w wirtualnym tunelu