Pedagog szkolny

Pomoc socjalna z MOPS w roku szkolnym 2016/2017

 

Drodzy Uczniowie,

 

 • jeśli chcielibyście opowiedzieć o swoich problemach lub radościach;
 • jeśli czujecie, że dzieje się coś złego, a Wy nie wiecie co robić,
 • jeśli nie wiecie jak pomóc sobie lub innym;
 • jeśli nie radzicie sobie z sytuacją konfliktową;
 • jeśli macie poczucie krzywdy;
 • jeśli , po prostu, potrzebujecie porozmawiać z życzliwym dorosłym;

zapraszam Was do pokoju nr 34 na II piętrze.

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

jestem po to, by Państwa wspierać w Waszych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności poprzez :

 • koordynowanie pomocy psychologiczni – pedagogicznej;
 • diagnozowania środowiska uczniów w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspieranie Państwa działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • organizowania systemu opieki i pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
 • inicjowanie i projektowanie działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • współpracę z Państwem oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz prawidłowego rozwoju i dobra dzieci;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych.


Możecie liczyć zawsze na :

 • dyskrecję
 • życzliwą uwagę
 • pomoc lub propozycję pomocy
 • skierowanie do właściwej instytucji pomocowej

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO w roku szk. 2018/2019

GODZINY

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

8.45-9.40

PEDAGOG

PEDAGOG

 

 

 

9.50-10.35

 

 

PEDAGOG

PEDAGOG

 

10.45-11.30

PEDAGOG

 

PEDAGOG

PEDAGOG

 

11.40-12.25

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

 

 

12.40-13.25

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

 

13.35-14.30

 

PEDAGOG

PEDAGOG

PEDAGOG

 

14:30-15:30

PEDAGOG

 

 

 

 

15:30-16:00

 

 

 

 

 

 

W każdy poniedziałek, na 8 lekcji, tj. w godzinach 14:30 do 15:20 pedagog zaprasza na indywidualne konsultacje zgodnie z  potrzebami rodziców. 

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie przybycia. Jest możliwość zmiany godziny lub dnia spotkania.