Klasy z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego

W 2014 roku  mgr Joanna Kalinowska zgłosiła i wprowadziła innowacje pedagogiczną pt.''Poznanie kultury krajów anglojęzycznych i jej wpływ na świadomą naukę języka angielskiego''. Innowacja ta obejmuje uczniów klas czwartych i zakończy się w 2017 roku.
Głównym celem tej innowacji jest uświadomienie uczniom potrzeby posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz w trakcie sytuacji niestandardowych. Sprawdzeniem tego celu jest planowana w 2017 roku wycieczka do Londynu.
Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia tej innowacji w klasach czwartych to przede wszystkim poznanie kultury krajów anglojęzycznych jako źródła uczenia się języka angielskiego oraz budowanie tolerancji wobec innych kultur.
Tematyka kultury krajów anglojęzycznych nie jest obca uczniom naszej szkoły . W 2013 roku pod kierunkiem pani Joanny Kalinowskiej zdobyli oni 1. i 2. miejsce w Miejskim Konkursie  Around the UK  , natomiast nasza szkoła była bezkonkurencyjna , a zdobycie 1. miejsca w mieście okazało się dla naszych uczniów  PIECE OF CAKE
Uczniowie z klas z innowacją pedagogiczną uczestniczą w seansach filmowych i spotkaniach konwersacyjnych na zajęciach koła języka angielskiego , kształtują postawy twórcze podczas recytacji wierszy ( Wojewódzki Przegląd Prozy Dziecięcej w Opolu ) czy wykonują piosenki w języku angielskim  ( Miejski Przegląd  Zepołów Muzycznych  "You can sing" ) W 2013 roku  uczennica naszej szkoły zdobyła 1. miejsce zaś w 2014 roku 2.miejsce.
Z inicjatywy pani Joanny Kalinowskiej od 2013 roku na terenie naszej szkoły uroczyście obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych połączony z Miejskim Przeglądem Zespołów Muzycznych  You can sing  w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kędzierzynie – Koźlu.
W trakcie Europejskiego Dnia Języków Obcych uczniowie przygotowują prezentacje wylosowanych przez siebie państw , które należą do państw Unii Europejskiej . Przygotowują informacje na temat kultury , tradycji , historii , muzyki czy smaków kulinarnych  Europy. Najważniejsze w tym jednak jest to, że wszyscy przy okazji nauki świetnie się bawią i poznają język angielski jako język całej zjednoczonej Europy.
Uczniowie w klasach z innowacją pedagogiczną biorą również udział w projektach e-twinning oraz nawiązują współpracę ze szkołami za granicą w celu świadomej nauki języka angielskiego.