Klasy artystyczne i językowe

Od 14 lat działają w naszej szkole zespoły teatralne pod kierownictwem mgr Aleksandry Białek-Wołkonowskiej. Pierwszy zespół nosił nazwę Ubrani w słowa (2006-2009), drugi Pomyłka (2009-2012), trzeci Pytajnik ( 2012-2015) i obecny – Wyjątki. Powstał w roku 2016, utworzony przez uczniów klasy teatralno-medialnej według programu autorskiego Teatr jako działanie.

   Dzieci uczestniczą w zajęciach koła teatralnego. Wszechstronnie się rozwijają, ćwiczą pamięć, ruch sceniczny, koncentrację uwagi. Dbają o dykcję i emisję głosu. Potrafią interpretować utwory literackie i występować publicznie, czego efektem są liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach dykcyjnych czy recytatorskich. Dobrze radzą sobie na scenie podczas corocznych przeglądów i konkursów teatralnych, gdzie mogą zaprezentować swoje talenty oraz zdolności, także muzyczne, plastyczne, taneczne i organizacyjne. Zdobywają statuetki i nagrody, odwiedzają przedszkola i domy dziennego pobytu, biorą udział w uroczystościach szkolnych. A najważniejsze – dobrze się bawią i uczą poprzez zabawę.

   Program obejmuje także lekcje teatralne i kinowe, udział w zajęciach typu „Talent Show”, wyjazdy do teatru, pisanie scenariuszy, sprawozdań oraz recenzji.

 

 

Indywidualne wyróżnienia (statuetki lub dyplomy) za kreacje aktorskie naszych uczniów:

 • rola Róży w „Małym Księciu”
 • rola Żmii w „Małym Księciu”
 • rola Guślarza w „Dziadach”
 • rola Upiora w „Dziadach”
 • rola Matki w „Dziadach”
 • rola Księcia Janka w „Królewnie Żabce”
 • rola Królewny Żabki
 • rola Małego Krawca w „Nowych szatach cesarza”
 • rola Skierki w „Balladynie”
 • rola wróżki Goplany w „Balladynie”
 • rola Pinokia
 • rola Kucharki w „Alicji w Krainie Czarów”
 • rola Gerdy w „Królowej Śniegu”
 • rola Królowej Śniegu

Możemy pochwalić się osiągnięciami:

ZESPÓŁ TEATRALNY „Ubrani w słowa”

 • I Miejski Przegląd Form Profilaktycznych – wyróżnienie za spektakl pt. „Alkohol kradnie wolność” (2007 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – nagroda (statuetka) za spektakl pt. „Mały Książę” (2008 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – I miejsce (statuetka) za spektakl pt. „Dziady cz. II” (2009 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – wyróżnienie za spektakl pt. „Przyjaciółki” (2009 r.)

ZESPÓŁ TEATRALNY „Pomyłka”

 • III Miejski Przegląd Form Profilaktycznych – I miejsce za spektakl pt. „W krainie palaczy” (2009 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – wyróżnienie (statuetka) za spektakl pt. „Królewna Żabka” (2010 r.)
 • Wojewódzki Przegląd Teatralny – I miejsce (statuetka) za spektakl pt. „Królewna Żabka” (2010 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – nagroda (statuetka) za spektakle „Nowe szaty cesarza” i „Szalony kapelusznik” (2011 r.)
 • I Przegląd szkolnych zespołów teatralnych „Debiut” – wyróżnienie za spektakl „Nowe szaty cesarza” (2011 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – nagroda (statuetka) za spektakl „Balladyna” (2012 r.)
 • II Przegląd szkolnych zespołów teatralnych „Debiut” – wyróżnienie za spektakl „Balladyna” (2012 r.)

ZESPÓŁ TEATRALNY „Pytajnik”

 • Miejskie Konfrontacje Teatralne – nagroda (statuetka) za spektakl „Pinokio” (2013 r.)
 • III Przegląd szkolnych zespołów teatralnych „Debiut” – nagroda (statuetka) za spektakl „Pinokio” (2013 r.)
 • Miejskie Konfrontacje Teatralne - nagroda (statuetka) za spektakl "Alicja w Krainie Czarów" (2014)
 • Nagroda (statuetka) za indywidualny pokaz spektaklu "Piotruś Pan" (2015)
 • Udział w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Oleśnie ze spektaklem "Piotruś Pan" (2015)

ZESPÓŁ TEATRALNY „Wyjątki”

 • Nagroda (statuetka) za inscenizację „Marzanna 2017” w Domu Kultury „Komes”
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Oleśnie za spektakl "Królowa Śniegu" (2018)
 • Wyróżnienie w Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych w Zdzieszowicach za spektakl "Królowa Śniegu" (2018)