PROGRAMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

   W roku szkolnym  2021/2022, od października w szkole będą  realizowane dwa  rekomendowane programy zdrowia psychicznego z Centrum Pozytywnej Edukacji -
- w klasach drugich - „Przyjaciele Zippiego”.
- w klasach piątych - „Apteczka pierszej pomocy emocjonalnej”.
Roczniki te, zostały wybrane na ten rok szkolny ze względu na trudny początek edukacji szkolnej  i niefortunne rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego związane długim okresem zdalnego nauczania w roku ubiegłym 2019/2020,ze względu na pandemię covid 19.

                                                    „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”
  to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 6-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez pedagoga, psychologa lubwychowawcę.
Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership for Children”.
W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.
Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.
Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.
Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.
Program ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.
Program został stworzony specjalnie dla dzieci 6-8 letnich o różnym poziomie umiejętności.
Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.
Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać 

 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć 

 • Jak słuchać uważnie 

 • Jak prosić o pomoc 

 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie 

 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem 

 • Jak mówić przepraszam 

 • Jak radzić sobie z prześladowaniem 

 • Jak rozwiązywać konflikty 

 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią 

 • Jak adaptować się do nowych sytuacji 

 • Jak pomagać innym
   


                              „ APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”

  Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.
  Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
  Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy.
2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie – wtedy jest łatwiej.
3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń.
4. KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, wzmacniaj i odkrywaj swoje talenty.
5. WYTRWAŁOŚĆ -  nie poddawaj się – sukces w życiu to bieg na długi dystans.
6.ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie, ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie.
7. SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
8. ŻYCZLIWOŚĆ  - spróbuj zrozumieć i wspierać innych.
9. WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko co Cię spotyka.
10. MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami.

Zasady prowadzenia zajęć

Czas - Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Zakłada się, że optymalne rezultaty przyniesie zrealizowanie wszystkich spotkań w trakcie jednego roku szkolnego. Program został tak zbudowany, że dwa pierwsze spotkania w każdej części są najistotniejsze dla danego tematu, a trzecie spotkanie ma charakter rozszerzający. W przypadku, gdy z powodu ograniczeń czasowych nie można przeprowadzić programu w całości, trzecie spotkania mogą być realizowane w kolejnym roku szkolnym jako swoista kontynuacja programu APTECZKA.
  Nasze doświadczenia z tym programem pokazują, że już po pierwszych spotkaniach można dostrzec efekty i zmiany w samopoczu ciu zarówno uczniów, jak i nauczyciela. Jesteśmy głęboko przekonane, że istotą procesu kształcenia i wychowania jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju wszystkich sfer osobowości każdego ucznia, a dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne dziecka wpływają na jego motywację do nauki i zwiększenie możliwości poznawczych, co przełoży się również na podniesienie wyników w nauce.

 

powrót do listy aktualności