WYSOKIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY!


MAMY TO!!!

WYSOKIE WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY!

W maju 2021 r. nasi uczniowie pisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Był to dla nich bardzo trudny okres, ponieważ większość czasu na przygotowania do egzaminu odbywali podczas nauki zdalnej. Nasi ósmoklasiści stanęli na wysokości zadania. Średnie wyniki szkoły z wszystkich przedmiotów przewyższają średnie wyniki kraju.

Oprócz tego mamy ogromną liczbę uczniów, którzy egzaminy z poszczególnych przedmiotów napisali otrzymując maksymalny wynik.

MATEMATYKA:

Krzysztof Rogala kl. 8A - 100%

JĘZYK ANGIELSKI:

Karolina Ciećka kl. 8A - 100%

Agnieszka Niewiadomska kl. 8A - 100%

Krzysztof Rogala kl. 8A - 100%

Maja Rosko kl. 8B - 100%

Malwina Zamierowska kl. 8B - 100%

Krzysztof Pietrasz kl. 8C - 100%

Zofia Fica kl. 8D - 100%

Emilia Graber kl. 8D - 100%

W tym roku jest także wielu uczniów, którzy średnią wyników z wszystkich trzech przedmiotów uzyskali wyższą niż 90%:

Krzysztof Rogala kl. 8A

Michał Rogala kl. 8A

Kinga Bakota kl. 8B

Julia Dobber kl. 8C

Krzysztof Pietrasz kl. 8C

Zofia Fica kl. 8D

OGROMNE GRATULACJE!!!

Zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty należy odebrać 9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Sabina Gawlik

powrót do listy aktualności