„By się czytać chciało    zakładkę stwórz wspaniałą” 


Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna ogłasza konkurs:

 

„By się czytać chciało

   zakładkę stwórz wspaniałą” 

 

Cele konkursu:

•     zainteresowanie dzieci książką,

•     rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,

•     rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

•     popularyzacja literatury.

Regulamin konkursu:

1.     W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie PSP nr 11.

2.     Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki.

3.     Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.).

4.     Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki.

5.     Kształt pracy dowolny.

6.     Każdy uczestnik może dostarczyć do trzech indywidualnie wykonanych prac.

7.     Do każdej zakładki należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora i klasę.

8.     Prace będą oceniane przez powołane jury w następujących kategoriach:

•        klasy I-III

•        klasy IV-VI

•        klasy VII-VIII

9.      Kryteria oceny prac:

•     pomysłowość,

•     oryginalność ujęcia tematu,

•     estetyka wykonania pracy,

•     samodzielność wykonania.

10.  Prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 25.10.2019 r.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.10.2019 r.

 

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody!!!

 

powrót do listy aktualności