zobacz też:

Innowacje pedagogiczne - integracja
Zajęcia specjalistyczne
Imprezy integracyjne na terenie szkoły
Imprezy integracyjne na terenie miasta
Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

zajęcia na sali zabaw Arcadia

W roku szkolnym organizujemy raz w miesiącu zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na sali zabaw Arcadia dzięki gościnności właścicieli.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju ruchowego i intelektualnego dzieci. Przyczyniają się także do integracji  zmysłów, a także wspierania rozwoju manualnego. To również świetna okazja do nawiązania jeszcze bliższych kontaktów z dziećmi oraz nowych kontaktów interpersonalnych w grupie rówieśniczej.
Dzieci podczas licznych zabaw dopasowanych specjalnie do wieku i możliwości (bardzo często wykonujemy ćwiczenia Ruchu Rozwijającego), oraz dzięki swobodnym działaniom mają okazję poznać swoich rówieśników i zdobyć pierwsze umiejętności społeczne, ale również nauczyć się wielu nowych rzeczy, niezwykle przydatnych podczas poznawania świata.