zobacz też:

Innowacje pedagogiczne - integracja
Zajęcia specjalistyczne
Imprezy integracyjne na terenie szkoły
Imprezy integracyjne na terenie miasta
Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Rewalidacja logopedyczna

Podczas rewalidacji logopedycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwijają swoje kompetencje językowe, bogacą słownik bierny i czynny, kształcą słuch fonematyczny, rozwijają myślenie, koncentrację uwagi i pracują nad prawidłową realizują głosek języka polskiego. W formie zabawowej usprawniają funkcje oddechowe, słuchowe i fonacyjne. Chętnie podejmują pracę, mając do dyspozycji bogaty materiał dydaktyczny i gry planszowe, programy komputerowe, memory, karty, historyjki obrazkowe, domina, krzyżówki, zagadki, piłeczki, piórka, słomki.