zobacz też:

Innowacje pedagogiczne - integracja
Zajęcia specjalistyczne
Imprezy integracyjne na terenie szkoły
Imprezy integracyjne na terenie miasta
Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest :

Adresaci:

 

Miejsce:

Czas pracy:

 

 

Prowadzący:

mgr Łukasz Gajewski – pedagog specjalny/ terapeuta integracji sensoryczno-motorycznej, specjalista z zakresu wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD. Terapeuta TUSiK  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi, terapeuta w Publicznym Przedszkolu nr 11  z oddziałami integracyjnymi. Nauczyciel-terapeuta w Zespole Niepublicznych Szkół dla osób  z Autyzmem oraz Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z Autyzmem. Pracownik Centrum Diagnostycznego Autyzmu. Inicjator i prowadzący grupę wsparcia dla Rodziców uczniów ze spektrum autyzmu. Szkoleniowiec. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunkach z zakresu edukacji i rehabilitacji dzieci  i młodzieży z ASD oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 Czekamy na Państwa – wspólnie możemy więcej…

 

WAŻNE!

Punkt Konsultacyjny jest miejscem pomocy, wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów dzieci i młodzieży z ASD uczęszczających do publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.