zobacz też:

Innowacje pedagogiczne - integracja
Zajęcia specjalistyczne
Imprezy integracyjne na terenie szkoły
Imprezy integracyjne na terenie miasta
Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera

Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera działa na terenie naszej Szkoły od 2012 roku.

Na spotkania grupy w sposób szczególny zapraszani są Rodzice, Nauczyciele i Terapeuci uczniów z diagnozą zespołu Aspergera uczęszczający do naszej placówki.

Zainteresowanie działalnością grupy wsparcia sięga jednak poza naszą Szkołę i obejmuje całe miasto, a nawet województwo. Bardzo szybko okazało się, że jest bardzo duża potrzeba, aby stworzyć miejsce i przestrzeń na spotkanie Rodziców, którzy chcą się podzielić swoimi problemami, obawami, sukcesami, wątpliwościami z innymi Rodzicami, a przede wszystkim z profesjonalistami pracującymi z ich dziećmi.

Na spotkaniach grupy wsparcia gościmy więc liczną grupę Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów z całego miasta i okolic. Spotkania mają charakter merytoryczny. Rodzice, w atmosferze bezpieczeństwa i dyskrecji, mogą spotkać się ze sobą i porozmawiać. Jednak nade wszystko aktywnie uczestniczą w panelu dyskusyjnym, który prowadzą specjaliści/terapeuci na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą z ASD. Na spotkaniu gościliśmy lekarza psychiatrę, psychologów klinicznych i behawioralnych, dietetyków, terapeutów SI i treningu słuchowego, neurologopedów i neuroterapeutów, pedagogów specjalnych.

 

Zakres tematyczny podejmowany na spotkaniach grupy wsparcia:

 1. Funkcjonowanie dzieci z Zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – przypomnienie informacji na temat triady zaburzeń oraz teorii zaburzeń poznawczych w autyzmie.
 2. Program mentorski stymulowanie funkcjonowania społecznego, jako przykład dobrych praktyk. Moje oczekiwania względem szkoły…?
 3. Biomedyczne podejście w terapii osób z ASD – dieta.
 4. Osoby z Zespołem Aspergera – świat emocji – indywidualne spotkania z rodzicami na temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w radzeniu sobie z emocjami w pracy z uczniami z ASD. Pespektywa profesora Tonego Attwooda.
 5. Zaburzenia integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci ze spektrum autyzmu.
 6. Funkcjonowanie społeczne – Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
 7. Organizacja kształcenia uczniów z Zespołem Aspergera w szkole masowej.
 8. Plany aktywności w pracy z uczniem z ZA.
 9. Zachowanie trudne – analiza i interpretacja behawioralna. Terapia poznawczo-behawioralna w procesie edukacji uczniów z ZA.
 10. Neurobiologiczne badania nad autyzmem.
 11. Metoda Tomatisa-prezentacja i specyfika terapii.
 12. Stymulowanie i rozwój komunikacji.
 13. Seksualność osób z ASD.